onsdag 9. desember 2015

High School Teacher Program at CERN

It is with great pleasure to announce to you the dates of CERN’s High School Teacher Programme 2016. It will be held from 3 to 23 July 2016. All information about HST can be found on our HST website (Link: http://hst.web.cern.ch).

Interested teachers will have to apply for their possible participation. This can be done on the CERN recruitment portal (Link: http://jobs.web.cern.ch/job/11735). The application is open until 31 January 2016.

tirsdag 8. desember 2015

Skolebesøk våren 2016 ved UiO

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.

VÅR 2016 blir det fagdager 4. og 11. februar.

For mer informasjon: http://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/publikum/skolebesok/

torsdag 8. oktober 2015

Faglig-pedagogisk dag torsdag 29. oktober 2015

Faglig-pedagogisk dag er en unik mulighet til å få inspirasjon og faglig påfyll samtidig som man møter kollegaer fra andre skoler. Her vil man få vite siste nytt fra forskningsfronten og få med seg tips og triks tilbake til klasserommet.

Arrangementet er gratis. Mer informasjon og påmelding finnes på http://www.uio.no/om/samarbeid/skole/fagped-dag/

torsdag 1. oktober 2015

Kurs for nordiske lærere

I det nordiske ESERO samarbeidet vil det i 2015 og 2016 tilbys både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling. Videreutdanningskursene er nett- og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland og ulike realfagsaktører i Norden, og hvert kurs gir 10 studiepoeng.

For mer informasjon kan du besøke http://esero.no/laererkurs/

onsdag 23. september 2015

Jubileumskonferanse 2016

Det er 25 år siden Norsk fysikklærerforening for første gang arrangerte landskonferanse om fysikkundervisning. I 1991 ble konferansen gjennomført på Ustaoset.

Vi markerer og feirer jubileet ved å arrangere landskonferanse om fysikkundervisning i Danmark august 2016. Stedet for konferansen er Schæffergården, (http://www.schaeffergaarden.dk/om-schaeffergarden/ ) som ligger 12 kilometer nord for København. Schæffergården er et nordisk hotell - og konferansesenter og eiet av fondet Dansk-Norsk samarbeid.

Vi samarbeider med Dansk fysikklærerforening om innholdet i konferansen. Komitéen (Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Carl Angell, Arne Auen Grimenes, Karl-Torstein Hetland og Morten Trudeng) har startet arbeidet med programmet for konferansen. Program og påmelding vil foreligge tidlig i 2016.

Sett av datoene fra 7. til 10. august 2016.

Morten Trudeng
Leder Norsk fysikklærerforening

søndag 9. august 2015

mandag 20. juli 2015

Naturfagene i norsk skole anno 2015

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole. Rapporten er nå publisert og ligger her: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/naturfagene-i-norsk-skole-anno-2015/

søndag 31. mai 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening


Årsmøtet finner sted i Trondheim torsdag 11 juni 2015 i forbindelse med Nordic Physics Days

Saksliste finnes her: Saksliste
Årsmelding finnes her: Årsmelding

torsdag 16. april 2015

International Conference on Teaching Physics Innovatively

International Conference on Teaching Physics Innovatively - New Learning Environments and Methods in Physics Education finner sted 17.-19. august i Budapest, Ungarn. Denne konferansen kan være av interesse for fysikklærere også på videregående nivå. For mer informasjon: http://parrise.elte.hu
Frist for innsending av abstrakt: 30. april.
Påmeldingsfrist: 25. juli.

tirsdag 24. februar 2015

Nordic Physics Days 9-12. juni 2015

Norsk fysisk selskap arrangerer Nordic Physics Days 9-12.juni 2015 i Trondheim. Norsk fysikklærerforening arrangerer tre parallellsesjoner. Program for parallellsesjonene:
Tirsdag 9. juni parallellsesjon fra kl. 1520 til kl. 1700
  • Professor John Brumo, NTNU: Lektorutdanning ved NTNU
  • Førsteamanuensis Tom Olav Klepaker, UIB: Om lærerutdanning

Onsdag 10. juni parallellsesjon fra kl. 1100 til kl. 1230

  • Assistant professor Jesper Bruun, Danmark: Nætverk i fysikkdidaktisk forskning
  • Professor Carl Angell, professor Ellen Karoline Henriksen, førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, forsker Marie Vetleseter Bøe, førsteamanuensis Berit Bungum og lektor Thomas Frågåt presenterer prosjektet Relekvant

Torsdag 11. juni parallellsesjon fra kl. 1100 til kl. 1230

  •  Professor Knut Martin Mørken, UIO: Beregningsorientert matematikk brukt i undervisningen
  • Lektor Morten Trudeng, leder NFL: Presenterer rapport til Kunnskapsdepartementet om naturfag og programfagene fysikk, kjemi, biologi, geofag og teknologi og forskningslære
  • Årsmøte NFL

Program for plenumsforedrag og påmelding finner dere her: http://www.ntnu.edu/physics/npd2015Meld dere på til konferansen og delta også på uformelle diskusjoner om fysikk og det sosiale samværet.


Mange av dere har muligens oppgaver med muntlig eksamen i det aktuelle tidsrommet. Prøv å få til en avtale med rektor slik at dere kan delta på konferansen.

Morten Trudeng
Leder Norsk fysikklærerforening