mandag 20. juli 2015

Naturfagene i norsk skole anno 2015

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole. Rapporten er nå publisert og ligger her: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/naturfagene-i-norsk-skole-anno-2015/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar