torsdag 14. august 2014

Lukket forum på facebook

Norsk fysikklærerforening har opprettet en lukket gruppe på facebook. Siden er kun for fysikklærere og medlemmer av gruppen skal godkjennes av administratorene.

Vi håper denne siden kan ha en lav terskel for å dele gode ideer! Også håper vi at det blir kultur for å stille spørsmål om smått og stort. Samlet har vi mye kompetanse!

For å bli medlem av gruppen kan du følge denne linken:
https://www.facebook.com/groups/1460408644217415/
Navnet på gruppen er Norsk fysikklærerforening.

Vi har allerede passert 100 medlemmer! Så bli med du også!

fredag 9. mai 2014

Landskonferanse om fysikkundervisning

Landskonferanse om fysikkundervisning blir i 2014 holdt på Pers hotell på Gol fra 6. til 9. august. Konferansen blir holdt i tradisjonell stil med inviterte og påmeldte foredrag. Og ikke minst, mange sosiale aktiviteter. Vi håper som vanlig at vi samler en stor mengde fysikklærere fra hele skoleverket, - fra grunnskole til universitet. 
På konferansen får vi faglig oppdatering, muligheter for utveksling av erfaringer og metoder, drøfte fysikkfagets innhold og form og en rekke andre ting.

Hovedtema i år blir "Fysikk og filosofi". En hel dag er satt av til dette. I tillegg blir det innlegg om en rekke temaer i fysikk og fysikkdidaktikk.

Påmelding skjer her og program finner du her.

Vi ynkjer alle velkomne til fysikk 16 timar i døgnet utan dårleg samvet!

onsdag 26. februar 2014

Inspiring Science Education International Summer Academy (Attica, Greece, July 13-18, 2014)

Vi har mottatt følgende e-post fra The European Physical Society:

6-day long Professional Development courses for Science Teachers
The aim of the Inspiring Science Education International Summer Academy is to support the professional development of teachers and trainers by offering access to a unique collection of open digital educational resources (e.g. remote labs, virtual experimentations, augmentations, simulations). Participants will be trained to link these resources with innovative pedagogical practices, implementing resource based and project-based approaches, in order to design educational scenarios by repurposing existing eLearning tools. Teachers will also be trained to appropriately select and exploit freely available existing eLearning tools and resources in their educational scenarios that suit their own needs in terms of planning, implementing and sharing pedagogical ideas, managing their classroom and organizing the curriculum.This will further empower them to create effective project scenarios to use in the classroom, as well as in multiple environments such as face-to-face, online and other technology mediated learning. Such a comprehensive open learning networks approach that allows teachers to access their colleagues' course materials, share their own and collaborate is expected to enable all stakeholders to examine their own practices in the light of the best performing approaches. The Inspiring Science Education International Summer Academy is part of the ongoing effort to establish a European Science Education Academy which is supported by the European Physical Society (EPS).
more info at ise.ea.gr


The European Physical Society
6 rue des Frères Lumière
F-68200 Mulhouse
Tel/Fax: +33 (0)389 329 440 /-449

torsdag 2. januar 2014

Velkommen til Norsk Fysikklærerforening (NFL) sin blogg. NFL skal fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. NFL er organisert som en faglig gruppe i Norsk Fysisk Selskap, NFS. NFL er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk.
NFL arrangerer hvert andre år landskonferanse om fysikkundervisning. I august 2014 arrangeres landskonferansen på Gol, informasjon om konferansen blir lagt ut på bloggen. NFL arrangerer turer til Cern og arrangerer fysikk-OL hvert år. Læreplaner, eksamen og opptak til universiteter og høyskoler er fagligpolitiske temaer NFL har arbeidet med i de senere år.
Jeg vil oppfordre dere til aktivt å bruke bloggen til diskusjoner og legge ut informasjon om ulike fysikkarrangementer. Hvis du ikke er medlem av NFL, kan du melde deg inn ved å bruke aktuell lenke.
Vennlig hilsen
leder NFL
Morten Trudeng