Om NFL

Styret:
Kaja Nordby, leder, Kongsbakken vgs
Thomas Frågåt, styremedlem, Høgskolen i Innlandet
Fredrik Gade, styremedlem, Sandvika vgs
Line Klavenes Berg, styremedlem, Nettskolen Vestfold og Horten vgs
Vegard Sjøvik, Akademiet vgs Drammen

Varamedlemmer:
Ellen Hjelmtvedt Rekaa, Skedsmo vgs
Christian Birkeland, Spjelkavik vgs

Generalsekretær:
Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, UiO
Adresse: Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO, Postboks 1048 Blindern, N-0316 Oslo

Medlemmer
Norsk fysikklærerforening har over 500 medlemmer.
Norsk fysikklærerforening ønsker nye medlemmer velkommen. 
Vi ønsker at alle fysikklærere skal være med i foreningen, spesielt alle nye fysikklærere. Foreningen er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk. NFL er også medlem av
Norsk Fysisk Selskap (NFS).
Som medlem får du:
 • delta i et faglig og sosialt miljø for fysikklærere
 • tilbud om konferanser spesielt rettet inn mot fysikklærere. Konferansene som har blitt arrangert av NFL har gitt deltakerne stort ubytte, både faglig og sosialt!
 • bli kjent med mange nye fysikklærerkolleger fra hele landet
 • tilsendt tidsskriftet Fra Fysikkens Verden fire ganger i året
Dessuten får du være med i en organisasjon som:
 • arbeider aktivt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet for å påvirke fysikkfaget når det gjelder læreplaner, eksamensordninger, bruk av IKT og lignende.
 • Grunnleggerne av Fysikklærerforeningen;
  Carl med C, Karl med K og Arne med propell
  (i invertert rekkefølge)
 • arrangerer fysikkolympiaden for elever i videregående skole.
Medlemskap i Norsk fysikklærerforening koster 460,- pr år.
Aktivitet
Norsk fysikklærerforening (NFL) er en delvis autonom forening med egne vedtekter og eget regnskap, men foreningen har også status som en undergruppe av NFS. Foreningen er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk. Hovedandelen av medlemmene underviser i fysikk i den videregående skolen.
NFL arbeider for å fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. Dette gjør vi ved å:
 • arrangere Landskonferansen for fysikkundervisning annethvert år. Årene i mellom har NFL egen sessjon på det store Fysikermøtet
 • bistå ved arrangement av regionsvise samlinger for fysikklærere.
 • skaffe til veie midler til og muligheter for faglig etterutdanning for lærere, både gjennom Landskonferansen og andre tilbud.
 • skaffe til veie og systematisere informasjon om fysikkfagets stilling i den videregående skolen.
 • koordinere fagpolitiske aktiviteter blant medlemmene. Vi har blant annet vært en innflytelsesrik aktør i arbeidet med den nye læreplanen i fysikkfaget i den videregående skolen.
 • ha et formelt nasjonalt ansvar for gjennomføringen av Fysikk OL.

Historie
Norsk fysikklærerforeningen har sine røtter i Norsk Fysisk Selskap, og skriver sin historie tilbake til dhå 1994. 
Rituell avslutning av Fysikklærerforeningens årsmøte på
Landskonferansen 2000 i Grimstad. Arne serverer

Etter en meget vellykket fysikklærersammenkomst i Norsk Fysisk Selskap, Hafjellmøtet i 1994, besluttet fire fysikklærere på vei hjem i en trang bil at nå var tiden inne for å stifte en fysikklærerforening.
Beslutningen ble straks feiret ved at bilen med de tre musketerer, Carl med C, Karl med K og Arne med propell, svingte inn til nærmeste pølsebod i vegkanten, et sted langs Mjøsas østre bredd. Her ble pakten sluttet ved omfattende spising av wienerpølser.
Norsk fysikklærerforening var som kjent et faktum få år senere med 400 medlemmer, og er i dag den største faggruppen i Norsk Fysisk Selskap.
Foreningen har siden vært arrangør og medarrangør av en rekke nasjonale konferanser knyttet til fysikkundervisning.


Norsk fysikklærerforenings orden
Det Gyldne Gyroskop er Norsk fysikklærerforenings orden. Ordenen forvaltes av Ordenskapittelet og tildeles særlig fortjente medlemmer av Norsk fysikklærerforening for helt usedvanlige fortjenester for foreningen.
Historie
Ordenen er eldgammel og dens historie meget lang og ærerik, men tildels hemmelig eller i det minste dunkel. Den eneste kjente sikre kilde er Salomonsens konversasjonsleksikon.

Lover
Ordenens lover ble overgitt de første riddere en gang i urtiden. Lovene styrer ordenens arbeid og universet forøvrig. Det finnes fem silkestolaer hvorpå gudene en gang lot de ti lovene brodere i gull. Fire av stolaene er kjent i vår tid, og bæres av ordenskapitlets fire medlemmer. Den femte stola er ikke sett siden tidlig middelalder, men flere av de store oppdagelsene i fysikk i det tyvende århundrede tyder på at de to lovene som er brodert på denne stolaen har vært grunnlaget for oppdagelsene.