onsdag 9. desember 2015

High School Teacher Program at CERN

It is with great pleasure to announce to you the dates of CERN’s High School Teacher Programme 2016. It will be held from 3 to 23 July 2016. All information about HST can be found on our HST website (Link: http://hst.web.cern.ch).

Interested teachers will have to apply for their possible participation. This can be done on the CERN recruitment portal (Link: http://jobs.web.cern.ch/job/11735). The application is open until 31 January 2016.

tirsdag 8. desember 2015

Skolebesøk våren 2016 ved UiO

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.

VÅR 2016 blir det fagdager 4. og 11. februar.

For mer informasjon: http://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/publikum/skolebesok/