tirsdag 1. november 2016

Kurs for fysikklærere på CERN 26. februar til 3. mars 2017

CERN og Norsk fysikklærerforening har gleden av å invitere til kurs for lærere på CERN. CERN High School Teachers Programme inneholder foredrag om partikkelfysikk og forskningen ved CERN i tillegg til omvisninger i anlegget. Det meste av programmet vil foregå på norsk.

Programmet er under utarbeiding og oppdateres her:

Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke kost, losji og reise. Kost og losji på CERN kommer på ca 500 Euro per person for hele kurset. Deltakerne bor på enkeltrom på CERN under kurset.

Kurset har et begrenset antall plasser, så her er det lurt å være tidlig ute. Påmeldingen skjer her:

Spørsmål om kurset eller påmeldinga kan sendes til kaja@frisvoldprivatgymnas.no.

Lansering av læringsressurser i kvantefysikk på viten.no20. oktober lanserte ReleKvant-prosjektet nye læringsressurser i kvantefysikk på viten.no. Læringsressursene er ment som et supplement til undervisningen i fysikk 2. Bak lanseringen står Fysisk institutt ved UiO, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Læringsressursene finnes ved å følge denne lenken: http://viten.no/kvantefysikk/

Mer informasjon om ReleKvant-prosjektet finnes her: http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/index.html