fredag 9. september 2016

Etterutdanning i fysikk ved UiO


ETTERUTDANNING I FYSIKK 1. - 2. NOVEMBER Skolelaboratoriet for fysikk ved UiO  tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag, med mulighet for dem som ønsker til å utvide med en dag (3. november) som er UiO sin faglig-pedagogiske dag (http://www.uio.no/om/samarbeid/skole/fagped-dag/) med diverse foredrag innen ulike fagområder.

Kurset vil ta opp aktuelle faglige og fagdidaktiske temaer for undervisningen i fysikk programfag. Bl.a. vil vi presentere undervisningsressursene innen moderne fysikk som er utviklet i prosjektet ReleKvant (http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/). Andre temaer omfatter medisinsk fysikk, gravitasjonsbølger og solenergifysikk (MED forbehold om mindre endringer).
Sted: Rom FV 213, Fysikkbygningen

Tid: 09.00-16.00 tirsdag 1. og onsdag 2. november.

Pris: 2300 kr. inkludert lunsj (dette er for de to kursdagene; Faglig-pedagogisk dag er gratis). 

Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system (https://epay.uio.no/pay/shop/order-create.html?projectStepId=5203765) 

Vennlig hilsen

Ellen K. Henriksen og Carl Angell

fredag 2. september 2016

Lærerkurs med fokus på verdensrommet

Det arrangeres høsten 2016 to lærerkurs om verdensrommet. Det første er ment for lærere som underviser naturfag og fysikk 1 i videregående skole og arrangeres på Solobservatoriet på Harestua utenfor Oslo. Temaet er hvordan beskrive verdensrommet med eletromagnetisk stråling.
For mer informasjon om kurset:
Lærerkurs: Stråling (vgs)

Det andre kurset arrangeres av NAROM og avholdes på Andøya Space Center. Dette er et introduksjonskurs i koding for lærere med fokus på verdensrommet. For mer informasjon omkurset: Introduksjonskurs i koding for lærere