torsdag 2. januar 2014

Velkommen til Norsk Fysikklærerforening (NFL) sin blogg. NFL skal fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. NFL er organisert som en faglig gruppe i Norsk Fysisk Selskap, NFS. NFL er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk.
NFL arrangerer hvert andre år landskonferanse om fysikkundervisning. I august 2014 arrangeres landskonferansen på Gol, informasjon om konferansen blir lagt ut på bloggen. NFL arrangerer turer til Cern og arrangerer fysikk-OL hvert år. Læreplaner, eksamen og opptak til universiteter og høyskoler er fagligpolitiske temaer NFL har arbeidet med i de senere år.
Jeg vil oppfordre dere til aktivt å bruke bloggen til diskusjoner og legge ut informasjon om ulike fysikkarrangementer. Hvis du ikke er medlem av NFL, kan du melde deg inn ved å bruke aktuell lenke.
Vennlig hilsen
leder NFL
Morten Trudeng

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar