torsdag 1. oktober 2015

Kurs for nordiske lærere

I det nordiske ESERO samarbeidet vil det i 2015 og 2016 tilbys både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling. Videreutdanningskursene er nett- og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland og ulike realfagsaktører i Norden, og hvert kurs gir 10 studiepoeng.

For mer informasjon kan du besøke http://esero.no/laererkurs/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar