tirsdag 24. februar 2015

Nordic Physics Days 9-12. juni 2015

Norsk fysisk selskap arrangerer Nordic Physics Days 9-12.juni 2015 i Trondheim. Norsk fysikklærerforening arrangerer tre parallellsesjoner. Program for parallellsesjonene:
Tirsdag 9. juni parallellsesjon fra kl. 1520 til kl. 1700
  • Professor John Brumo, NTNU: Lektorutdanning ved NTNU
  • Førsteamanuensis Tom Olav Klepaker, UIB: Om lærerutdanning

Onsdag 10. juni parallellsesjon fra kl. 1100 til kl. 1230

  • Assistant professor Jesper Bruun, Danmark: Nætverk i fysikkdidaktisk forskning
  • Professor Carl Angell, professor Ellen Karoline Henriksen, førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, forsker Marie Vetleseter Bøe, førsteamanuensis Berit Bungum og lektor Thomas Frågåt presenterer prosjektet Relekvant

Torsdag 11. juni parallellsesjon fra kl. 1100 til kl. 1230

  •  Professor Knut Martin Mørken, UIO: Beregningsorientert matematikk brukt i undervisningen
  • Lektor Morten Trudeng, leder NFL: Presenterer rapport til Kunnskapsdepartementet om naturfag og programfagene fysikk, kjemi, biologi, geofag og teknologi og forskningslære
  • Årsmøte NFL

Program for plenumsforedrag og påmelding finner dere her: http://www.ntnu.edu/physics/npd2015Meld dere på til konferansen og delta også på uformelle diskusjoner om fysikk og det sosiale samværet.


Mange av dere har muligens oppgaver med muntlig eksamen i det aktuelle tidsrommet. Prøv å få til en avtale med rektor slik at dere kan delta på konferansen.

Morten Trudeng
Leder Norsk fysikklærerforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar