Landskonferansen om fysikkundervisning 2022

Norsk fysikklærerforening har gleden av å invitere alle som jobber med fysikk i undervisning til Landskonferansen om fysikkundervisning 2022, 7-10. august.

Årets konferanse vil finne sted på idylliske Bårdshaug herregård i Orkanger. Her vil vi samles for fysikkfaglig påfyll og fagdidaktiske diskusjoner. Landskonferansen om fysikkundervisning er en etterutdanningskonferanse for fysikklærere som arrangeres hvert andre år av Norsk fysikklærerforening og Norsk Fysisk Selskap i samarbeid med de norske universitetsmiljøene i fysikk og fysikkdidaktikk. På grunn av covid-19, er dette første gang vi arrangerer konferansen siden 2018. I tillegg til det faglige, kan vi tilby sosialt samvær og blåtur.

Invitasjonen med foreløpig program: Invitasjon med program.pdf.

Påmeldingen kan gjøres på https://nettskjema.no/a/257200


Bårdshaug herregård


Programmet er snart klart, og vi kan allerede nå røpe at vi har mange interessante innslag å by på:
 • «(Almost) 50 things a physics teacher must know» og «Teaching secondary physics in the UK» - James de Winter, Faculty of Education, University of Cambridge.
 • «Einsteinsk fysikk i skolen» - Magdalena Kersting, Institutfor NaturfagenesDidaktik, Københavns universitet.
 • «Dybdelæring i fysikk – hva er det?» - Liv Oddrun Voll, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
 • «Programmering i fysikkfaget» - Andreas Haraldsrud, Center for Computing in Science Education, UiO.
 • «Jordas strålingsbalanse – som programmeringsoppgave i Fysikk 1» - Anja Røyne, Fysisk institutt, UiO.
 • «Erfaringer med programmering i fysikk» - Aleksander Seland Akademiet vgs, Oslo, Vegard Sjøvik, Akademiet vgs, Drammen og Vegard Rekaa, Solobservatoriet.
 • «Fusjon og danning av karbon og tunge grunnstoff i stjerner» - Wanja Paulsen, Fysisk institutt, UiO.
 • «Internasjonalt forskningssamarbeid i FNs klimapanel – hvordan bidrar det til kunnskap og forståelse?» - Bjørn H. Samset, CICERO senter for klimaforskning.
 • ««Sensemaking» i fysikk – hvordan hjelpe elevene til forståelse?» - Tor Ole Odden, Fysisk institutt, UiO.
 • «Fysikken og jeg: Motivasjonsprofiler og prestasjonskultur i fysikklasserommet» - Maria Vetleseter Bøe, Fysisk institutt, UiO.
 • «Workshop: Event-diagrammer - et verktøy for å undervise i spesiell relativitetsteori» - Floor Kamphorst, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • «Kritisk tenkning og fysikkens egenart» - Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk, UiB.
 • «Podcast som læremiddel i fysikk» - Gaute Einevoll, Institutt for fysikk, NMBU.
 • «Noen gjøringer i fysikk» - Torbjørn Mehl, Institutt for fysikk, NMBU.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar